Menu
Your Cart

Sạc Cáp Nokia

Brand: Nokia Model: 2034
Sạc Nokia 105 TA-1034 TA-1174 chui Dẹt Micro liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Micro Dẹt hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-18E (Chui Dẹt Chân Micro)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 0.1A- Dòng điện ra: 5V-0.55A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2033
Sạc Nokia 106 TA-1114 chui Dẹt Micro liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Micro Dẹt hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-18E (Chui Dẹt Chân Micro)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 0.1A- Dòng điện ra: 5V-0.55A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng n..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2096
Sạc Nokia 109 RM-907 chui tròn Lớn đầu To liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Lớn hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: ACP-12E (chui tròn Lớn đầu To)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 180mA- Dòng điện ra: 5.7V-0.8A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2094
Sạc Nokia 1100 chui tròn Lớn đầu To liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Lớn hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: ACP-12E (chui tròn Lớn đầu To)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 180mA- Dòng điện ra: 5.7V-0.8A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2095
Sạc Nokia 1110i 110i chui tròn Lớn đầu To liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Lớn hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: ACP-12E (chui tròn Lớn đầu To)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 180mA- Dòng điện ra: 5.7V-0.8A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 1970
Sạc Nokia 1202 chân Kim Nhỏ liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Nhỏ hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-3E (Chui Nhỏ Chân Kim)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 65mA- Dòng điện ra: 5V-0.35A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng nhập Khẩu- Tương thích v..
100.000đ
Brand: Nokia Model: 1969
Sạc Nokia 1280 T128 chân Kim Nhỏ liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Nhỏ hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-3E (Chui Nhỏ Chân Kim)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 65mA- Dòng điện ra: 5V-0.35A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng nhập Khẩu- Tươ..
100.000đ
Brand: Nokia Model: 2032
Sạc Nokia 130 2017 TA-1017 chui Dẹt Micro liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Micro Dẹt hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-18E (Chui Dẹt Chân Micro)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 0.1A- Dòng điện ra: 5V-0.55A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: H..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2031
Sạc Nokia 150 RN-1190 TA-1235 chui Dẹt Micro liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Micro Dẹt hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-18E (Chui Dẹt Chân Micro)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 0.1A- Dòng điện ra: 5V-0.55A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2093
Sạc Nokia 1600 chui tròn Lớn đầu To liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Lớn hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: ACP-12E (chui tròn Lớn đầu To)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 180mA- Dòng điện ra: 5.7V-0.8A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2092
Sạc Nokia 1616 chui tròn Lớn đầu To liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Lớn hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: ACP-12E (chui tròn Lớn đầu To)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 180mA- Dòng điện ra: 5.7V-0.8A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng..
85.000đ
Brand: Nokia Model: 2011
Sạc Nokia 1800 chân Kim Nhỏ liền dây tương thích với nhiều dòng máy Nokia sử dụng chui sạc Nhỏ hiện có trên thị trường.- Mã Sản phẩm: AC-3E (Chui Nhỏ Chân Kim)- Dòng điện vào: 100-240V 50-60Hz 65mA- Dòng điện ra: 5V-0.35A (Đúng chuẩn dòng ra sạc theo máy)- Xuất xứ: Hàng nhập Khẩu- Tương thích v..
100.000đ
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 114 (10 Trang)